Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Tüm faaliyetler için belirlenmiş olan kalite standartları ve planları çerçevesinde faaliyetleri yürütmektir.

Müşterilerin ihtiyaçlar ve beklentilerini belirlemek için faaliyetler yürüterek sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve bu memnuniyetin sürekli iyileştirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktır; son kullanıcı tarafından ürünlerin tekrar tercih edilen ürünler olmasını temin etmektir.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre etkileşiminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tüm koruyucu ve önleyici faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesidir.

Arzı sağlarken doğal kaynakları en verimli ve en etkin şekilde kullanarak doğal dengeyi muhafaza etmek ve atık yönetim sistemini en etkin şekilde uygulamaktır.

 

İSG POLİTİKASI

Çalışanlarımızdan başlamak üzere tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerini azami ölçüde yerinde getirmek; olası iş kazalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sağlıklı ve güvenilir bir iş çevresinin oluşturulmasını ve sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.

Faaliyetlerimiz sırasında karşılaşılabilecek olası normal ve acil durumlar ile ilgili risk değerlendirmelerini yaparak gerekli düzeltme, önleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasıdır ve sürekli güncelliğinin sağlanmasıdır.