2020 Vizyonu

İnovasyon ve Ar-Ge' yi  şirket kültürümüzün odağına yerleştirerek, kendi üretim sistemimizi geliştirmek, markamızın değerini artırmak ve global şirket anlayışı ile Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu ve ilk 1000 ihracatçısı içinde yerimizi almak.